„Дали не трябваше да потърпя още малко?“

Надали има трезво мислещ човек, който би оправдал и приел акт на домашното насилие, независимо от причината, която го е породила. Изключвам привържениците на „реда и дисциплината“, почитателите на желязната ръка, хората, които вярват, че понякога само с бой могат да те разберат, или че няма как някой да ти посегне, ако не си го … Продължете с четенето на „Дали не трябваше да потърпя още малко?“