Когато ги викаш – не идват; когато не ти трябват – са тук

Когато викате децата да дойдат за вечеря, да излизате или за каквото и да е друго нещо важно, може да крещите имената им като ненормални и накрая те да кажат невъзмутимо: „Не съм чул(а)”. Има обаче много други ситуации, в които, без да ги викате изобщо, те пристигат, вниманието им е привлечено и направо е … Продължете с четенето на Когато ги викаш – не идват; когато не ти трябват – са тук