Тълкуване на Закона за защита от домашно насилие по македонски

Член 3 от в момента действащия Закон за защита от домашното насилие гласи, че по този закон защита може да търси всяко лице, пострадало от домашно насилие, извършено от: 1. съпруг или бивш съпруг; 2. лице, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство; 3. лице, от което има дете; 4. възходящ; 5. низходящ… и, … Продължете с четенето на Тълкуване на Закона за защита от домашно насилие по македонски