Всички видове помощи за дете, които можем да получим от държавата

В Закона за семейни помощи за деца и в Правилника за неговото прилагане са регламентирани всички условия за отпускане на семейни помощи. Семейните помощи представляват средства, в пари или в натура – във вид на стоки или услуги, отпускани при бременност, раждане, отглеждане на дете/деца, които имат за цел да подкрепят семействата с ниски доходи. … Продължете с четенето на Всички видове помощи за дете, които можем да получим от държавата