„Ама представете си, че имате дъщеря…“

Това, което ще кажа по темата за забраната на абортите, предполагам, е крайно, но не изпитвам никакво желание да го цензурирам и смаля. Никакво. Целият този дебат, се води на едно равнище на емпaтична умолителност, обяснителен режим, казуистика и самозащита, които действително поставят един въпрос, който следва да е безспорен, на някаква спорна плоскост. „Ама … Продължете с четенето на „Ама представете си, че имате дъщеря…“