Едно време каква музика имаше…

След 70-те, а после и 90-те, свършиха златните години на музиката. Поне така го усещам аз. Други бяха песните едно време, а сега… само глупости слушат децата. Чувствам как всеки път, когато такива сентенции се прокраднат в главата ми, ми изникава по един нов бял косъм, приближавам се една стъпка до заставането на буква „Ф“ … Продължете с четенето на Едно време каква музика имаше…